Kategórie

Potrebné informácie

Výrobcovia

Najpredávanejšie produkty

Vernostný program ZACHYTAJSI Team

LOGO TEAM

Členom nášho vernostného zľavového programu ZACHYTAJSI Team sa stanete obyčajnou registráciou na našom webe. S registráciou získavate množstvo výhod, ktoré Vám prinesú naozaj výhodné nákupy na celý sortiment ponúkaných rybárskych potrieb. Zľavy 3 % - 15 % podľa výšky objednávok, ďalšie navýšenie týchto zliav prostredníctvom zľavových poukazov a praktické darčeky k objednávkam v rámci časovo obmedzených akcií. O všetkých týchto výhodách a akciách Vás vždy informujeme prostredníctvom emailov.

 

EXTRA VÝHODNÉ NÁKUPY PRE ČLENOV ZACHYTAJSI Teamu

 

UPOZORNENIE 

Na okamžité využitie zľavy na prvý nákup je nutné sa pred nákupom registrovať! ! Po vykonanej registrácii je nutné zadať v pravej hornej časti nášho e-shopu prihlasovacie meno a heslo a tým sa prihlásite do eshopu ako riadne zaregistrovaný návštevník a ceny v eshope sa Vám automaticky prepočítajú podľa Vašej aktuálnej zľavy. Bez prihlásenia nie je možné uplatňovať nárok na zľavu!!

Hodnota Vašej objednávky bude na vernostný účet ZACHYTAJSI Teamu pripísaná ihneď po spracovaní platby.

 

1. Úvod 

Zákaznícky ZACHYTAJSI Team je vernostný program pre zákazníkov internetového obchodu www.zachytajsi.sk spoločnosti ZACHYTAJSI, s.r.o., ktorého účelom je poskytovanie nadštandardných výhod stálym zákazníkom a skvalitňovania služieb na základe zadaných údajov. Predpokladom pre vstup je realizácia platnej registrácie na www.zachytajsi.sk a splnenie podmienok, ktoré sú upresnené nižšie.

 

2. Výhody vyplývajúce z členstva v ZACHYTAJSI Team 

Člen teamu po splnení podmienok (pozri. Bod 3.1.) Získa pri nákupe na internetovom obchode www.zachytajsi.sk zľavu vo výške 3% - 15%. Zľavové limity v bode sú uvedené len pre členov ZACHYTAJSI Team. Výhody a zľavy získané členstvom v ZACHYTAJSI Team platia len pre nákupy realizované v internetovom obchode. V kamennej predajni platí iný vernostný program a nie je možné tieto zľavy na predajni uplatňovať!

Zľavové limity: Finančné sumy, uvádzané pri jednotlivých zľavách, sú dané súčtom všetkých objednávok konkrétneho člena ZACHYTAJSI Team realizovaných od 1. 3. 2018. Každému riadne zaregistrovanému zákazníkovi sa budú čiastky za jeho objednávky sčítať na jeho účet a po dosiahnutí ďalšej postupovej hranice mu bude v nasledujúcej objednávke navýšený zľavový vernostný rabat na zodpovedajúcu hodnotu (pozri nižšie).

 • 3 % zľava

Zľava vo výške 3 % je základnou zľavou poskytovanou pri celkovej útrate 1 EUR až 499,99 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 500,00 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 5 % zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 • 5 % zľava

Zľava vo výške 5 % platí pri celkovej útrate 500 EUR až 999,99 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 1 000,00 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 7,5 % zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 • 7,5 % zľava

Zľava vo výške 7,5 % platí pri celkovej útrate 1 000 EUR až 1 499,99 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 1 500,00 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 10 % zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 • 10 % zľava

Zľava vo výške 10 % platí pri celkovej útrate 1 500 EUR až 2 499,99 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 2 500,00 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 12,5 % zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 • 12,5 % zľava

Zľava vo výške 12,5 % platí pri celkovej útrate 2 500 EUR až 4 999,99 EUR. Po dosiahnutí celkovej útraty 5 000,00 EUR a viac sa zákazník automaticky presúva do 15 % zľavy, ktorá mu bude započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 • 15 % zľava

Zľava vo výške 15 % platí pri celkovej útrate nad 5 000,00 EUR. Táto zľava bude zákazníkovi započítaná už pri nasledujúcej objednávke! Načítanie celkovej útraty nie je časovo obmedzené.

 • Hodnota predchádzajúceho nákupu je pripisovaná na vernostný účet ihneď po realizácii (zaplatení a odoslaní) objednávky. Celková suma realizovaných objednávok sa zobrazuje po prihlásení.
 • Zodpovedajúce zľavy sa prejavia zmenou cien celého sortimentu po riadnom prihlásení člena ZACHYTAJSI Teamu na eshope www.zachytajsi.sk
 • Do celkového stavu zákazníckeho účtu budú započítané iba prevzaté a zaplatené objednávky. Zodpovedajúca čiastka bude na účet zákazníka pripísaná až po prevedení dobierkovej finančnej čiastky na účet spoločnosti ZACHYTAJSI, s.r.o.. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy a následnom vrátení objednávky, bude z konta zákazníka odpočítaná zodpovedajúce finančná čiastka, ktorá bude zodpovedať hodnote zrušenej alebo vrátenej objednávky alebo jej časti.
 • Člen ZACHYTAJSI Team má automaticky nárok na ďalšie cenové zvýhodnenie v rámci špeciálnych akcií, organizovaných spoločnosťou ZACHYTAJSI, s.r.o. na internetovom obchode www.zachytajsi.sk. O týchto akciách bude informovaný prostredníctvom informačných emailov alebo priamo na www.zachytajsi.sk .

  

3. Členstvo v ZACHYTAJSI Teame

3.1. Podmienky prijatia do ZACHYTAJSI Teamu

 • Členom ZACHYTAJSI Teamu sa môže stať osoba, ktorá súhlasí s podmienkami zaradenia do teamu a vyplní pravdivé povinné údaje pri registrácii na www.zachytajsi.sk , súhlasí s obchodnými podmienkami a súhlasí so zasielaním informačných emailov o akciách ZACHYTAJSI Teamu (maximálne 2x za mesiac).
 • Členom ZACHYTAJSI Teamu sa stáva zákazník na základe slobodnej vôle, ktorá je vyjadrená zaregistrovaním na internetovom obchode www.zachytajsi.sk a potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami.
 • Pri objednávke prostredníctvom e-shopu sa členom ZACHYTAJSI Teamu automaticky stáva každý zákazník, ktorý splní podmienky pre prijatie. Pokiaľ si zákazník e-shopu nepraje z akéhokoľvek dôvodu byť zaradený do teamu, túto vôľu vyjadrí písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 5. alebo realizuje nákup na www.zachytajsi.sk bez registrácie.

 

3.2. Vyradenie z ZACHYTAJSI Teamu

 • Člen ZACHYTAJSI Teamu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť. Pre odvolanie súhlasu s členstvom je nutné písomnou alebo elektronickou formou požiadať o zrušenie členstva. Žiadosť adresujte na kontaktnú adresu uvedenú v bode 5.
 • Spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušenia členstva v ZACHYTAJSI Teame každému, kto poruší podmienky členstva.

 

3.3. Povinnosti člena vyplývajúce z členstva v ZACHYTAJSI Teamu 

 • Člen teamu sa zaväzuje bezodkladne informovať o zmene povinných údajov, uvedených v registrácii uskutočnené prostredníctvom e-shopu www.zachytajsi.sk.  Zmenu údajov je možné realizovať, písomnou alebo elektronickou formou adresovanou na kontaktnú adresu uvedenú v bode 5. Pri zmene údajov je potrebné uviesť Zákaznícke číslo a jeden z identifikačných údajov zákazníka (meno, priezvisko, fakturačnú adresu ...).

 

3.4. Povinnosti a práva spoločnosti ZACHYTAJSI, s.r.o. vyplývajúce z členstva v ZACHYTAJSI Teame

 • Spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu podmienok členstva v ZACHYTAJSI Teame bez predchádzajúceho upozornenia.
 • Pri nesplnení niektorého z predchádzajúcich bodov má spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. právo odmietnuť členské výhody člena teamu.

  

4. Všeobecné podmienky a ochrana osobných údajov 

 • Spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade so zákonom 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov zaregistrovanej na meno člena ZACHYTAJSI Teamu a to za účelom ponuky obchodu alebo služieb vyplývajúcich z činnosti spoločnosti ZACHYTAJSI, s.r.o.. Poskytnuté údaje budú slúžiť pre potreby spoločnosti ZACHYTAJSI, s.r.o. k analytickému, marketingovému, propagačnému účelu a pre skvalitnenie služieb. Členovia ZACHYTAJSI Teamu berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať a spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. tieto údaje zlikviduje.
 • Spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. si vyhradzuje možnosť v prípade neaktuálnych či nepresných údajov vyradiť člena z ZACHYTAJSI Teamu, lebo je povinná na základe § 5 ods. 1 písm. c) zákona 101/2000 Zb. také dáta zlikvidovať.

 

5. Kontaktná adresa

ZACHYTAJSI, s.r.o.

SNP 645/18

957 01 Bánovce nad Bebravou

tel .: +421 940 622 040

http://www.zachytajsi.sk

info@zachytajsi.sk

  

6. Záverečné ustanovenia

 Tieto podmienky platia od 1. marca 2018.

Spoločnosť ZACHYTAJSI, s.r.o. sa rozumie ZACHYTAJSI spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom SNP 645/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel C, vložka 35942/R .

Prajeme Vám veľa príjemných nákupov za skvelé ceny.

15zlava_lezata1


Sledujte nás na Facebooku